Get Token - HACKLIKE.PLUS

Nếu bị checkpoint (tạm khóa nick) thì vào lại facebook ,xác minh danh tính và quay lại đây GETTOKEN lại là được